Uzleti feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató

 

I. Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Regal-R s.r.o., www.kavecska.hu webáruházának (továbbiakban: webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe:  www.kavecska.hu  

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Regal-R s.r.o.

Székhely címe: Komarňanska cesta 3, 940 02 Nové Zámky, Szlovákia

Nemzetközi adószám (VAT): SK2022990695

 

 

Ügyfélszolgálat/Bolt adatai: Kávékedvelők kisboltja (Obchodík pre milovníkov kávy)

Cím: Váralja utca 24 (Podzámska 24), 940 01 Érsekújvár (Nové Zámky), Szlovákia

Telefon: (normál díjszabású) +421 903 853 286

E-mail: eladas@kavecska.hu, info@kavecska.hu

Nyitva tartása:                        H-P: 09 00 – 13 00   14 00-17 00

                                               Sz: 09 00 – 12 00

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A megrendelés során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. Jelen szerződés automatikusan létrejön a megrendelés keltével a vásárló/megrendelő és a szolgáltató között. A szerződést a megrendelés utolsó fázisában nyilatkozat formájában fogadja el a megrendelő.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Amennyiben ezt a szándékát a megrendeléskor vagy azt követően jelzi, beérkezett megrendelését a szolgáltató automatikusan törli, melyről elektronikus levélben tájékoztatja a megrendelőt.

 

A megrendelés lépései:

1. A megrendelő által kiválasztott termék(ek)et a kosárba tudja helyezni kétféleképpen, melyek a következők:

1.a) A terméklista oldalon a felsorolt temrékek közül a megrendelni kivánt árucikknél a "Kosárba" gombra kattintva.

1.b) A kiválasztott termék leírásánál a leírás után található "Kosárba" gombbal. Mindkét esetben a kosárhoz az adott termékből a megrendelő automatikusan 1 db-ot rendel hozzá, amely a későbbiek során változtatható a kosár tartalmának áttekintésénél.

2. Amikor a megrendelő befejezte a kosár összeállítását, azt követően a felületen a jobb oldalon található "Kosár" gombbal láthatja megrendelésének összegzését, ahol lehetősége adódik a kosár tartalmának szerkesztésére (mennyiségek módosítása; termékek törlése; kuponkód bevitele). Amennyiben a megrendelő kosara tartalmával elégedett, abban az esetben a "Vásárlás" gombra kattintva folytathatja megrendelésének elküldését.

3. A megrendelő lapon kitölti számlázási adatait.  Megrendelőnek lehetősége van más szállítási cím megadasára. Ezt a "Hozzászólás" szövegdobozban tűntetheti fel.

4. A megrendelő kiválasztja a szállítási és fizetési módot (lásd: " Szállítási mód / ár ")

5. A megrendelő ezt követően még egyszer áttekinti megrendelését, annak minden adatát, és amennyiben abban hibát nem talál, a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával megrendelését elküldi. Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelő által megadott személyes adatokat harmadik fél számára sosem adja ki.

6. A megrendelés visszaigazolása e-mailben történik a megadott e-mail címen. Megrendelő értesítést a rendelés menetéről nem kap, ugyanakkor telefonon, e-mailben lehetősége van rendeléséről érdeklődni a Szolgáltató munkatársainál.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a beérkezett megrendelésről az automatikus üzenetet a webáruház visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a megrendelő (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja.

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát. Az ÁFA 20%, mivel a Szolgáltató Szlovákiai cég és Szlovákiában 20 % az ÁFA.

 

Lehetséges szállítási/átvételi módok; szállítási költségek

Termékeink kézbesítését Magyarországon a Magyar Posta MPL, vagy a GLS futárszolgálat által végezzük.

 

Szállítási díjak:

 

1, Előre történő banki utalás vagy PayPal on-line esetén:

 

- Magyar Posta: 1200,- Ft , 2 munkanapon belüli kézbesítéssel 

      vagy

- GLS futárszolgálat: 1800,- Ft , munkanapokon 24 órán belüli kézbesítéssel.

 

 

Számlánk a BUDAPEST BANK Komáromi fiókjában van vezetve.

  

Számlaszám: 10101195-70701500-01004009.

 

 

 

2, Utánvéttel:

 

- Magyar Posta: 2370,- Ft , 2 munkanapon belüli kézbesítéssel

      vagy

- GLS futárszolgálat: 2200,- Ft , munkanapokon 24 órán belüli kézbesítéssel.

 

Elállási és felmondási jogról szóló mintatájékoztató a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Regal-R s.r.o.

2100, Komárom, Postafiók 106

info@kavecska.hu / eladas@kavecska.hu

+421 903 853 286

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által kifizetett vásárlás összegét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Adatvédelmi Tájékozatató

A Regal-r s.r.o., www.kavecska.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő címe: Szlovákia, 940 01 Nové Zámky, Komarňanska cesta 3, 
Az adatkezelő elérhetősége: +421 903 853 286 mail to: eladas@kavecska.hu 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: weboldalunkon rendelést elküldő felhasználók 

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Regal-r s.r.o. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 

 

- Meg. Külső szállító esetén a GLS futárszolgálat (GLS Hungary) és a Magyar Posta